Gaia's Stem

Onze habitat is Moeder Aarde. Maar zij is niet alleen √≤nze habitat. Langzaam, heel langzaam ontdekken we dat alle levensvormen, tot de kleinste eencelligen, van elkaar afhankelijk zijn. Het grote Web van Leven en Bestaan noemen we hier Gaia. Het is meer dan Moeder Aarde. En zeker meer dan het menselijk bestaan.

Gaia's pracht

Foto Dick Goedhart

Hier wil ik de radicale stem van Gaia laten horen, voor zover ik die kan horen. Die stem heeft het vooral over verhoudingen en evolutie. Dan kan het gaan over klimaat, over bio-diversiteit, over kunstmatige intelligentie. Maar ook over sociale rechtvaardigheid, rassenonzin, politieke kwesties of wereldbeelden. 

Aan Gaia kunnen we niet ontsnappen, zelfs niet als we sterven. Want al onze handelingen, al onze daden, de gunstige en de ongunstige, hebben gevolgen. Sommige jaren lang tot ver in de toekomst. Gaia is zij die wij samen voortbrengen, de levensvorm die het Leven schept.

Wereld in Beweging

Ander Inzicht

>