Levenskunst

Jaren geleden, 2003 misschien, luisterden wij naar ontroerend mooie liederen in het kleine kerkje in Bronckhorst. Ze werden gezongen door een klein koor van Maha Karuna Ch'an, de meditatiebeweging van Ton Lathouwers. Wat ze zongen waren sutra's, verzen, in het verre verleden overgedragen, opgetekend en op muziek gezet door Zen-monniken. Ton Lathouwers is zenleraar, alhoewel het woord 'leraar' hem veel tekort doet. Ik heb twee van die liederen op de website staan ter inspiratie en kennismaking.

Ton zegt over deze sutra's: Sutra's bestaan voor het grootste gedeelte uit teksten die beelden en begrippen bevatten uit een totaal ander geestesklimaat en daarom alleen al moeilijk zijn. Maar bijna altijd is daarin als grondtoon terug te vinden wat beslotenligt in de woorden die Kafka schreef: 'Niemand zingt zo zuiver als degene die zich in de diepste hel bevinden. Het is hun zingen dat wij houden voor engelengezang.' In Zentaal: 'Grote dood, grote vertwijfeling en groot ontwaken'. In christelijke taal: 'Sterven en opstanding, verrijzenis uit de dood'.

Goed leven

>