Mediteren in Oude Dorpskerk Rheden


Samen mediteren in elkaars aanwezigheid is onmiskenbaar een kostbaar geschenk. Dat moesten we dit voorjaar missen ivm corona. Maar er gloort hoop zoals het er nu naar uitziet.

Dinsdagavond 21 september beginnen we weer als vanouds in de Oude Dorpskerk. Niet alleen een prachtplek maar ook een oude krachtplek. We doen 10 avonden van 20.00 tot 21.30 uur. 

Data: 21/28 sept; 5/12/19/26 okt; 2/9/16/23 nov
AdresDorpsstraat 70, 6991 HH Rheden 

Betaalinformatie: 

Je bijdrage is € 60.
Voor meer informatie kun je een contactmail sturen naar 
Jos van den Houten.

De videomeditaties van afgelopen periode blijven voor Rhedense deelnemers beschikbaar op Vimeo. Anderen kunnen via Studio-Z toegang tot de video's krijgen.

Een warme groet en blijf gezond.
Hans van Zanten

Meld je nu aan voor De ZenZin Notes met  o.a. de links naar de video's .


Video meditaties

Gezonde spirituele ontwikkeling

Een gezonde spirituele ontwikkeling is pas mogelijk met een geaarde persoonlijkheid. Zonder grond wordt spiritualiteit zweverig, illusoir en blijft ze steken in magisch wensdenken. 

Met spirituele ontwikkeling bedoel ik juist dat vermogen om alle mensen, alle levende wezens, de hele kosmos uiteindelijk te omarmen in onvoorwaardelijke liefde met mededogen en wijsheid. Dan brandt het Licht van Binnen op volle sterkte. Dat klinkt eenvoudig, maar is het niet.

Mindfulness en Liefdevolle Vriendelijkheid

Zoals een moeder aandacht heeft voor ál haar kinderen, zo kunnen wij aandacht hebben voor alle levende en voelende wezens. Liefde, mededogen en menselijkheid zijn afhankelijk van ons vermogen deze aandacht te hebben. 

Het slechte nieuws is: dat vermogen is er niet ineens. Het goede nieuws is: het ontwikkelt zich meestal op natuurlijke wijze.

We beginnen ons leven met onbewuste aandacht voor ons lichaam dat eten en drinken, energie nodig heeft en moet ademhalen. Daarna breiden we onze aandacht uit, naar ouders, naar gezin, naar vrienden en vriendinnen. We moeten wel, we kunnen niet zonder.

Eerlijk gezegd doen we dat dus aanvankelijk eerst voor onszelf, we worden er beter en steviger van. Dat hoort ook zo, we ontwikkelen op die manier onze persoonlijkheid met een eigen karakter, kwaliteiten en ook ongemakkelijke tendenzen. 

Liefdevolle vriendelijkheid is de methode om die tendensen te ontmantelen. Bijvoorbeeld: ontdek wanneer je boos wordt nog voordat je het eruit gooit. Zet dan die woede om in positieve kracht en scherpe helderheid.

Onze intentie

Met de Meditatie in Rheden hebben wij de intentie om die spirituele weg in onszelf te gaan en verder te ontwikkelen.

Dat doen we door:

  • ons te trainen in aandacht: meditatie en mindfulness
  • inzicht te krijgen in de ontwikkeling van spiritueel leven
  • herkennen van onze overlevingsstrategieën in ons lichaam, gevoelsleven en denkpatronen
  • het helen van oude wonden die ook nu nog, bewust of onbewust, pijn doen.

Meer over onze meditatieavonden

In de meditatiekring volgen we het ritme van de seizoenen. We hebben een serie avonden van september t/m december en van januari t/m april, ieder 10 avonden. Geen lente/zomercyclus, die periode is meer geschikt voor retraite, vakantie of allebei.

Onze intentie is bewust te ervaren wat in ons leven altijd weer plaatsvindt: het innerlijk proces van ultieme menswording dat uitmondt in bewuste vereniging met de allesomvattende Liefde en Wijsheid waarin wij leven. We spreken dan over God, Boeddhanatuur, Allah, het Universeel Scheppende of Hem wiens Naam niet genoemd kan worden.

Op alledaags niveau speelt dat proces zich onbewust af als ons streven naar geluk, naar meer en beter, naar kennis, naar een arm om ons heen, naar ons geliefd te weten en als alles wat het tegendeel daarvan is. Dat streven lijkt nooit op te houden. Het brengt net genoeg om eventjes gelukkig te zijn. Het hebben van de zaak is meestal het einde van het vermaak, wordt zo treffend gezegd.

In de meditatie-oefeningen leren we om ons onbewuste alledaagse leven waar te nemen en te beleven vanuit ons innerlijk weten en ons diepste verlangen. We worden bewuste mensen die weten wat hun gedachten en emoties met hen doen, die doorzien hoe je verder van huis kunt raken of juist thuis kunt komen. We worden stevige mensen die niet snel van hun stuk raken, een steun voor anderen, liefdevol, spontaan en to-the-point.

Tijdens de meditaties laten we innerlijk, natuurlijk ervaren voorgaan op analytisch overdenken, alhoewel beide nodig zijn. Ons weten ontwikkelt zich door wat tijdens een inleiding wordt aangereikt, in stilte kan indalen en waarvan we de ervaring daarna kunnen verwoorden en met elkaar delen, of niet. We zijn daar vrij in.

>