Zing en Vertel

Muziek is voor mij een geschenk van de goden aan de mens. Hier vind je een beginnende verzameling geschenken die ik mooi vind om te mediteren. Gewoon ernaar luisteren kan natuurlijk ook, naar de hartslag van het universum, de ruimteloze ruimte waarin klanken zich bewegen, de tijd die vervaagt als je in de stroom wordt meegenomen. Poëzie vind je hier ook omdat daarin gezegd wordt wat niet gezegd kan worden. Heb je zelf favorieten, laat dat dan weten. Als het kan zet ik ze hierbij.

  • Home
  • /
  • Zing en Vertel

Jaren geleden, 2003 misschien, luisterden wij naar ontroerend mooie liederen in het kleine kerkje in Bronckhorst. Ze werden gezongen door een klein koor van Maha Karuna Ch'an, de meditatiebeweging van Ton Lathouwers. Wat ze zongen waren sutra's, verzen, in het verre verleden overgedragen, opgetekend en op muziek gezet door Zen-monniken. Ton Lathouwers is zenleraar, alhoewel het woord 'leraar' hem veel tekort doet. Ik heb twee van die liederen op de website staan ter inspiratie en kennismaking.

Ton zegt over deze sutra's: Sutra's bestaan voor het grootste gedeelte uit teksten die beelden en begrippen bevatten uit een totaal ander geestesklimaat en daarom alleen al moeilijk zijn. Maar bijna altijd is daarin als grondtoon terug te vinden wat beslotenligt in de woorden die Kafka schreef: 'Niemand zingt zo zuiver als degene die zich in de diepste hel bevinden. Het is hun zingen dat wij houden voor engelengezang.' In Zentaal: 'Grote dood, grote vertwijfeling en groot ontwaken'. In christelijke taal: 'Sterven en opstanding, verrijzenis uit de dood'.

Mantra's en liederen

Vertellingen

Hans van Zanten


Ik ben een runaway van het gymnasium. Psychologie een jaar geprobeerd maar het curriculum boeide me net zo min als dat van pedagogie. Uiteindelijk werd het maatschappelijk werk en psychotherapie. In 1980 kreeg ik van de tibetaanse leraar Sogyal Rinpoche de naam Orgyen Dhonden en volgde 45 jaren van Dzogchen practise en studie. In mijn werk wordt ik altijd weer geïnspireerd door Dilgo Kyentse, mijn spirituele vader, VasjraYogini, mijn spirituele moeder. Laat ik ook Irvin Yalom, Ken Wilber en Don Beck van Spiral Dynamics noemen. Maar mijn meest dierbare levensleraren zijn toch Ynse Stapert, mijn leersupervisor, mijn vader en moeder en mijn lief Anne-Marie.

Hans

>